Profil Anggota DPRD

ZAIN TAUFIK NURROHMAN, S.Hut

image
NAMA LENGKAP                                                :   ZAIN TAUFIK NURROHMAN, S.Hut
Tempat dan Tanggal Lahir                            :   Makroman, 27 Oktober 1975
Jenis Kelamin                                                    :   Laki-Laki
Agama                                                                 :   Islam
Status Perkawinan                                          :   Kawin
          a. Nama Istri                     :  Mahkamah Brantasari, SE
Partai Politik                                                        b. Jumlah anak                 :  2 (Dua)
:   PARTAI AMANAT NASINAL
Daerah Pemilihan                                           :   KALIMANTAN TIMUR 5
                         
Riwayat Pendidikan                                      : a Tahun 1988 Lulus SDN 007 Makroman
        b Tahun 1991 Lulus MTS Negeri Samarinda
        c Tahun 1994 Lulus SMA Negeri Samarinda
        d Tahun 2000 Lulus Fak. Kehutanan UNMUL Samarinda
                         
Riwayat Organisasi                                        : a Tahun 2000-2001 Ketua Umum HMI Cabang Samarinda
        b Tahun 2003-2005 Ketua BM PAN Kota Samarinda
                         
Riwayat Pekerjaan : a PT. Studia Cilaki Empat Lima Samarinda
        b Tenaga Ahli DPRD Prov. Kaltim
        c Tahun 2009-2014 Anggota DPRD Prov. Kaltim