Profil Anggota DPRD

Drs, H. BAHARUDDIN MUIN

image
NAMA LENGKAP : Drs. H. Baharuddin Muin
Tempat dan Tanggal Lahir                            : Suppa, 05 Januari 1964
Jenis Kelamin                                                    : Laki-Laki
Agama                                                                 : Islam
Status Perkawinan                                          : Kawin
      a. Nama Istri                    : Hj. Fauziah Umar, SS
      b. Jumlah anak                 : 2 (Dua)
Partai Politik                                                    : PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
Daerah Pemilihan                                           : Kalimantan Timur III
Alamat                                                               : Tamansari Bukit Mutiara BK 4, No 1 Balikpapan
                       
Riwayat Pendidikan  1. S1
      2. SMA
      3. SMP
      4. SD
                       
Riwayat Pekerjaan   1. Anggota DPRD Kabupaten PPU (2004-2009)
      2. Anggota DPRD Kabupaten PPU (2009-2014)
      3. Anggota DPRD Kabupaten PPU (2014-2019)
                 
Riwayat Organisasi    1.  HMI
      2.  Kerukunan Kel Pinrang
      3.  Pengurus Pemuda Pancasila PPU