Profil Anggota DPRD

SELAMAT ARI WIBOWO, S.Pd

image
NAMA LENGKAP                                                : SELAMAT  ARI  WIBOWO
Tempat dan Tanggal Lahir                            : Blitar, 05 Januari 1981
Jenis Kelamin                                                    : Laki-Laki
Agama                                                                 : Islam
Status Perkawinan                                          : Belum Kawin
        a. Nama Istri                     :   -        
        b. Jumlah anak                 :   -        
Partai Politik                                                    : PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
No. Pokok Anggota Partai                              : 64.02.16.2008.000505
Daerah Pemilihan                                           : KALIMANTAN TIMUR 4
Alamat                                                               : Desa Bhuana Jaya
                         
Riwayat Pendidikan                                      : a SDN 041 Tenggarong Seberang Lulus Tahun 1994      
        b SMP Negeri 5 Tenggarong Seberang Lulus Tahun 1997      
        c SMU 1 Tenggarong Seberang Lulus Tahun 2000      
                         
Kursus/Diklat Yang Pernah Diikuti           : -                
                         
Riwayat Organisasi                                        : a HMJ IPS FKIP Unmul Tahun 2002/2003        
        b BEM FKIP Unmul 2003/2004          
        c Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2004/2005      
        d Komite Nasional Pemuda Indonesia 2005/2006      
        e Komite Nasional Pemuda Indonesia 2005/2010      
                         
Riwayat Pekerjaan : a Guru Honorer